Wat is mediation?

U bent hier

Mediation houdt conflictbemiddeling in. In plaats van naar de rechter te gaan die een uitspraak doet over uw zaak, zoekt u gezamenlijk naar een manier om het geschil op te lossen. Dit onder deskundige en neutrale begeleiding van een mediator.

Wat doet een mediator?

Een mediator is een specialist op het gebied van bemiddeling. Bijvoorbeeld bij echtscheiding of het afwikkelen van een nalatenschap. Als partners het niet eens worden als zij gaan scheiden, kan een scheidingsmediator worden ingeschakeld om de afwikkeling van het scheidingsproces in de juiste banen te leiden. Zo hoeft een echtscheiding niet uit te monden in een gevecht en kunnen partijen samen kijken naar oplossingen. Emotionele en relationele problemen hebben de bijzondere aandacht van een mediator. Vaak liggen deze namelijk ten grondslag aan een (juridisch) conflict.

Wanneer mediation?

Mediation kan onder meer worden ingezet wanneer er een geschil is over een erfenis. Bijvoorbeeld wanneer er onenigheid is over de verdeling van de nalatenschap. Ook kan mediation ingezet worden bij echtscheidingen, bijvoorbeeld als ex-partners het niet eens worden over de opvoeding en verzorging van een kind. Mediation is vooral geschikt als:

  • het van belang is dat betrokken partijen een goede relatie behouden;
  • partijen in de toekomst een gezamenlijk belang hebben;
  • op korte termijn een oplossing moet worden bereikt;
  • er sprake is van een vertrouwelijke situatie en de oplossing in besloten kring tot stand moet komen.

MfN-registermediators: erkend en gekwalificeerd

De advocaat-mediators van SCG Advocaten zijn ook MfN-geregistreerd. Dit houdt in dat zij gekwalificeerde mediators zijn die voldoen aan kwaliteitseisen en werken onder bepaalde condities. Deze mediators beschikken naast juridische kennis, ook over de benodigde kunde waardoor zij kennis en daadkracht in huis hebben om conflicten in goede banen te leiden.

Over ons

Uw advocatenkantoor met een vertrouwde en landelijke reputatie in een gespecialiseerde bezetting, opererend in het topsegment van het (internationale) familie-, erf- en jeugdrecht.

Voor meer informatie of een persoonlijke kennismaking met ons kantoor kunt u contact opnemen met een van onze vestigingen.

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 63173794.

 

Socialmedia en adres

 

 

Contact