Wat is erfrecht?

U bent hier

Wanneer iemand overlijdt, moeten er veel zaken worden geregeld. Denk aan de aangifte van het overlijden, de uitvaart, maar ook de financiële en administratieve afwikkeling. Het erfrecht bepaalt de overgang van de schulden en bezittingen van de erflater op zijn of haar erven.

Wat doet een erfrechtadvocaat?

Bij het afwikkelen van een nalatenschap is het verstandig uzelf door een gespecialiseerde erfrechtadvocaat bij te laten staan. Want wie zijn de erfgenamen? Heeft de overledene een testament? En zo niet, wie is dan op grond van het wettelijk versterferfrecht erfgenaam? Een erfrechtadvocaat kan u helpen hierop een antwoord te vinden. Een erfrechtadvocaat heeft aandacht voor de emotionele kant van het overlijden, zonder de juridische aspecten uit het oog te verliezen.

Is er een testament?

In 2017 werden er bijna 290.000 testamenten vastgelegd, aldus de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. In een testament worden zaken vastgelegd als een onterving, een erfstelling, de toekenning van een legaat en de benoeming van een executeur. Ook kan er een wettelijke verdeling in het testament worden opgenomen. In het testament kan tevens zijn bepaald wanneer kinderen hun vordering kunnen claimen. Weet u niet precies welke zaken op uw situatie van toepassing zijn? Een advocaat gespecialiseerd in erfrecht biedt bijstand.

Erfrechtadvocaat in Amsterdam en Eindhoven

Speelt u met de vraag of u een erfenis moet verwerpen of aanvaarden? Hoe zit het met een nalatenschap als u en uw partner niet getrouwd zijn? Wat is een erfstelling en wat is een legaat? Als het gaat om de afwikkeling van een nalatenschap of erfenis zijn er talloze aspecten waarmee u rekening dient te houden. Een advocaat met specialisatie erfrecht is hierin deskundig. Hij of zij kan u tevens meer vertellen over de bevoegdheden en taken van vereffenaars, executeurs en afwikkelingsbewindvoerders.

Wilt u contact met een erfrechtadvocaat in Amsterdam of Eindhoven. Of heeft u een conflict over een erfenis en wilt u een advocaat-mediator inschakelen met erfrecht als expertise? SCG Advocaten biedt raad en daad, en heeft vestigingen in Amsterdam en Eindhoven.

Over ons

Uw advocatenkantoor met een vertrouwde en landelijke reputatie in een gespecialiseerde bezetting, opererend in het topsegment van het (internationale) familie-, erf- en jeugdrecht.

Voor meer informatie of een persoonlijke kennismaking met ons kantoor kunt u contact opnemen met een van onze vestigingen.

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 63173794.

 

Socialmedia en adres

 

 

Contact