Copyright

U bent hier

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SliepenbeekVanCoolwijkVanGaalen. Het is toegestaan overeenkomstig artikel 15a Auteurswet 1912 gegevens van deze website te citeren in artikelen, scripties en boeken, mits de bron op duidelijke wijze wordt vermeld, alsmede de aanduiding van de maker, indien deze in de bron voorkomt ‘SliepenbeekVanCoolwijkVanGaalen'.

Over ons

Uw advocatenkantoor met een vertrouwde en landelijke reputatie in een gespecialiseerde bezetting, opererend in het topsegment van het (internationale) familie-, erf- en jeugdrecht.

Voor meer informatie of een persoonlijke kennismaking met ons kantoor kunt u contact opnemen met een van onze vestigingen.

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 63173794.

 

Socialmedia en adres

 

 

Contact