Jeugdrecht

U bent hier

Soms komt het voor dat een minderjarige onderwerp wordt van een civielrechtelijke procedure. Een situatie die vaak niet alleen de minderjarige bezighoudt, maar het gehele gezin. SCG Advocaten staat mensen terzijde bij zaken in het jeugdrecht als uithuisplaatsing, ondertoezichtstelling en omgangsregelingen.

Advocaat ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing

Een minderjarige kan opgroei- of opvoedingsproblemen hebben die de ontwikkeling naar volwassenheid bemoeilijken. De Raad voor de Kinderbescherming of Bureau Jeugdzorg kan de kinderrechter verzoeken om een ondertoezichtstelling uit te spreken. Dit houdt in dat een gezinsvoogd toezicht gaat houden op de ontwikkeling en de opvoeding van de minderjarige voor maximaal één jaar. Een periode die vervolgens kan worden verlengd. Daarnaast kan een minderjarige in bepaalde situaties uit huis worden geplaatst.

Voor zowel ondertoezichtstelling als uithuisplaatsing geldt dat het maatregelen zijn die gekenmerkt worden door verdriet, onrust, stress en angst voor hetgeen er komen gaat. Dan is het fijn als een gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat u bijstaat.

Gezags- en omgangskwesties

Niet alle scheidingen verlopen soepel. Zo kunnen ex-partners het oneens zijn over de tijd die zij met hun kinderen mogen doorbrengen. Of hebben zij andere opvattingen over het ouderlijk gezag. SCG Advocaten probeert dergelijke zaken altijd in der minne te regelen. Oftewel: in onderling overleg waarbij het belang van het kind voorop staat. Bijvoorbeeld door middel van mediation. Niet alleen bij gezagskwesties kan SCG Advocaten u bijstaan. Ook als het gaat om naamgevings- of erkenningsgeschillen kunt u een beroep op de jeugdrechtadvocaten doen.

Contact advocaat jeugdrecht

Zaken op het vlak van jeugdrecht maken veelal grote inbreuk op het privé- en gezinsleven van een gezin. De wederpartij in de zaken zijn verschillend. U kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming of Bureau Jeugdzorg. Soms gaat het om uw ex-partner. Echter, in alle jeugdrechtzaken kunnen wij u van bijstand voorzien. Ook als het gaat om gerechtelijke procedures. Neem contact op voor meer informatie.

Over ons

Uw advocatenkantoor met een vertrouwde en landelijke reputatie in een gespecialiseerde bezetting, opererend in het topsegment van het (internationale) familie-, erf- en jeugdrecht.

Voor meer informatie of een persoonlijke kennismaking met ons kantoor kunt u contact opnemen met een van onze vestigingen.

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 63173794.

 

Socialmedia en adres

 

 

Contact