Erfrecht

U bent hier

Bij een overlijden van een ouder, partner of een andere naaste wordt u geconfronteerd met het erfrecht. Vaak is iemands overlijden ook een bron van onduidelijkheden over rechten en plichten van de erfgenamen en leidt het overlijden helaas vaak tot conflicten. Het Nederlandse erfrecht is een bijzonder en complex rechtsgebied. De advocaten van SCG zijn experts op het gebied van het erfrecht en hebben jarenlange ervaring met het geven van advies en rechtsbijstand bij alle onderwerpen rondom de afwikkeling van omvangrijke nalatenschappen. Daarbij wordt het menselijke en emotionele aspect altijd in het oog gehouden.

Testament of vererving volgens de wet?

Een erflater kan zijn wensen met betrekking tot de afwikkeling van zijn erfenis bij uiterste wil (een testament of codicil) hebben geregeld. In het testament kan bijvoorbeeld zijn bepaald wie de begrafenis regelt, wie tot executeur wordt benoemd en hoe de nalatenschap moet vererven. In een testament worden vaak de volgende onderwerpen geregeld:

  • onterving/benoeming van erfgenamen/erfstellingen
  • de aanstelling van een executeur/testamentair-executeur
  • een legaat/schenking na overlijden
  • vruchtgebruik
  • bewind/bewindvoering/afwikkelingsbewind
  • de inbreng van giften/schenkingen
  • ouderlijke boedelverdeling (bij oude testamenten)
     

Ook de uitleg en de geldigheid van een testament staan vaak ter discussie. Was de erflater nog wel wilsbekwaam of was er een wilsgebrek, omdat vader of moeder bijvoorbeeld (beginnende) dementie had? Heeft de notaris goed gehandeld? Kan het testament worden vernietigd of nietig worden verklaard? Wat heeft de erflater precies met zijn testament bedoeld?

Als er geen testament is, vererft de nalatenschap volgens de wet. Dat houdt doorgaans in dat alle goederen en schulden naar de nog levende echtgenoot/echtgenote gaan en de kinderen een vordering op hun vader/moeder of stiefvader/stiefmoeder krijgen, die pas opeisbaar is bij diens overlijden. Wij kunnen u meer vertellen over uw wettelijke rechten en plichten.

(Beneficiair) aanvaarden of verwerpen

Net na het overlijden denken weinig erfgenamen na over de vraag of ze de erfenis zuiver zullen aanvaarden, zullen aanvaarden onder het voorrecht van een boedelbeschrijving (beneficiaire aanvaarding) of zullen verwerpen. Het is heel belangrijk om al snel een keuze te maken en om voorzichtig te zijn dat u geen “daad van zuivere aanvaarding” verricht. Dan bent u namelijk met uw eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de overledene! Maar beneficiaire aanvaarding brengt wel de verplichting om de nalatenschap te vereffenen met zich mee. Wat te doen?

Het is verstandig om snel na het overlijden met een gespecialiseerde advocaat te spreken over wat in uw geval de best passende optie is en wat de gevolgen daarvan zijn.

De legitieme portie/het kindsdeel

Bent u onterfd of krijgt u een kleiner deel dan waar u recht op meent te hebben? Dan kan het zijn dat u een vordering hebt op grond van uw legitieme portie. Dat is dus het wettelijk kindsdeel waar u aanspraak op kunt maken, als u kind van de erflater bent. Schenkingen en giften tijdens het leven tellen ook mee.

Executele en vereffening

Vaak staat in een testament wie executeur van een nalatenschap wordt. Wij staan vaak executeurs bij om hen te voorzien van advies over de afwikkeling van de nalatenschap. Ook staan we vaak aan de andere kant; erfgenamen of schuldeisers van de overledene vinden ons ook vaak voor advies en bijstand in procedures tegen de executeur. Het gaat daarbij vaak over het controleren van het beheer van een executeur of het aansprakelijk stellen voor schade, die door verkeerd beheer is ontstaan.

In sommige gevallen moet de nalatenschap worden vereffend. Dat is dus het geval als er beneficiair wordt aanvaard of als de rechter dat bepaalt. Wij kunnen u bijstaan als u vereffenaar van de nalatenschap bent of juist als u discussie met de vereffenaar heeft over de afwikkeling van de nalatenschap.

De verdeling

Veel geschillen in het erfrecht gaan over de verdeling van de bezittingen van de nalatenschap. Wie krijgt wat? Wat is de waarde van de te verdelen goederen? Is het verstandig beslag te leggen? Wat te doen als iemand al spullen heeft verdeeld? Dit is zo maar een greep uit de vele vragen die bij de verdeling van een nalatenschap aan de orde kunnen zijn.

U bent schuldeiser van iemand die is overleden?

Wij kunnen u van advies en bijstand voorzien als u een vordering op de overledene had. Wij onderzoeken de mogelijkheden uw vordering zo snel en efficiënt mogelijk te verkrijgen.

Overige onderwerpen

Onze erfrechtadvocaten kunnen u verder van dienst zijn met betrekking tot overige aspecten van het erfrecht, zoals wilsrechten, andere wettelijke rechten of het vragen of juist het afleggen van rekening en verantwoording.

Zoekt u een ervaren erfrechtadvocaat, die u met kennis van zaken kan bijstaan? Neemt u dan vrijblijvend contact op met SCG Advocaten.

Over ons

Uw advocatenkantoor met een vertrouwde en landelijke reputatie in een gespecialiseerde bezetting, opererend in het topsegment van het (internationale) familie-, erf- en jeugdrecht.

Voor meer informatie of een persoonlijke kennismaking met ons kantoor kunt u contact opnemen met een van onze vestigingen.

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 63173794.

 

Socialmedia en adres

 

 

Contact