• 24-10-17

De wettelijke indexering waarmee de onderhoudsbijdragen per 1 januari 2018 worden verhoogd is vastgesteld op 1,5%.

Minister van Justitie

Uit artikel 1:402a BW volgt dat de Minister van Justitie elk jaar het percentage vaststelt waarmee de onderhoudsbijdrage van rechtswege wordt gewijzigd. De vastgestelde indexering geldt zowel voor de door de rechter bepaalde als voor de door partijen overeengekomen partner- en/of kinderalimentatie.

Uitsluiten van de wettelijke indexering

Van belang hierbij is op te merken dat zowel door partijen bij overeenkomst als door de rechter bij rechterlijke uitspraak de wettelijke indexering kan worden uitgesloten. De uitsluiting kan betrekking hebben op het gehele percentage, maar kan ook betreffen een bepaalde periode waarin de wettelijke indexering buiten toepassing zal blijven. Het is dan ook van belang om na te gaan of de wettelijke indexering in uw geval van toepassing is.

Van rechtswege

Indien de wettelijke indexering niet is uitgesloten, bent u als alimentatieplichtige zelf verantwoordelijk voor het verhogen van de onderhoudsbijdrage per 1 januari 2018. Dit geldt ongeacht of door de alimentatiegerechtigde op de wettelijke verhoging aanspraak is gemaakt.

Kortom

Om problemen te voorkomen is het van belang om ieder jaar rond deze tijd na te gaan wat de wettelijke indexering is voor het nieuwe jaar en tijdig zorg te dragen voor betaling van de (hogere) onderhoudsbijdrage. Voor het komende jaar bent u hier in ieder geval van op de hoogte.

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u contact met ons kantoor opnemen.