• 20-12-17

Ook in 2018 heeft de Expertgroep Alimentatienormen een nieuw rapport uitgegeven: het Rapport Alimentatienormen 2018-1

De rechtspraak tracht via het uitvaardigen van een richtlijn te realiseren dat in het gehele land een uniform beleid wordt gevolgd bij het vaststellen van kinderalimentatie en partneralimentatie. Cliënten benaderen ons regelmatig met de volgende vragen:

  • Wat kosten kinderen per maand?
  • Wat moeten beide ouders bijdragen aan de kosten van kinderen?
  • Wat is de hoogte van de kinderalimentatie?
  • Wat is de hoogte van partneralimentatie?
  • Kan ik de kinder- en partneralimentatie wel betalen?

Door het uitbrengen van het Rapport Alimentatienormen wil de rechtspraak trachten te realiseren dat dergelijke vragen goed kunnen worden beantwoord en dat advocaten en hun cliënten een goede inschatting kunnen maken van de juridische positie. Ook in een scheidingsmediation is het van belang dat partijen goed geïnformeerd worden over hun juridische positie. Ook hierbij kunnen onze advocaat-scheidingsmediators u helpen. 

Richtlijn

Uiteraard is het rapport Alimentatienormen 2018-1 conform de jurisprudentie een richtlijn en zijn er mogelijkheden dat een rechter van deze richtlijn afwijkt. Een goede kennis van de recente jurisprudentie is dan ook onontbeerlijk zodat aan iedere cliënt een goed advies wordt verstrekt. Ons kantoor geeft als sinds jaar en dag cursussen aan advocaten over de meest recente ontwikkelingen op dit gebied.

Meer weten?

Wilt u weten wat het rapport Alimentatienormen 2018-1 voor u in uw concrete situatie betekent en of de bijdrage die u momenteel voldoet nog wel klopt? Neem dan contact op met een van de specialisten van ons kantoor en zij kunnen u adviseren en nader informeren.