Advocaat jeugdrecht

U bent hier

Soms komen minderjarigen in aanraking met het Nederlands rechtssysteem. Deze juridische wereld is niet alleen gecompliceerd, ook kan deze behoorlijk belastend zijn. Voor de minderjarige, maar ook voor zijn of haar omgeving. Een advocaat jeugdrecht kan in zulke gevallende gewenste bijstand verlenen.

Een advocaat jeugdrecht inschakelen

Het jeugdrecht bestaat uit een civielrechtelijk en een strafrechtelijk gedeelte. Maar wanneer kan een advocaat jeugdrecht nu precies ingeschakeld worden? Voorbeelden van zaken in het jeugdrecht zijn:

  • geschillen over de manier van uitoefening van het ouderlijk gezag;
  • geschillen over verhuizing van een van de ouders of een medische behandeling;
  • het gaat niet goed op school of thuis en een rechter moet de beslissing nemen of de minderjarige onder toezicht wordt gesteld of uit huis wordt geplaatst.

Jeugdrecht: een bijzonder rechtsgebied

Het jeugdrecht is een bijzonder rechtsgebied met speciale regels en procedures. Of het nu gaat om uithuisplaatsing, ondertoezichtstelling of echtscheiding, als een minderjarige betrokken is, in het jeugdrecht kunnen emoties snel oplopen. Juridische zaken rondom kinderen moeten daarom goed worden geregeld. Bij een echtscheiding of wanneer een relatie verbroken is, maar ook wanneer ouders nog samen zijn.

Overigens heeft het kind onder meer bij een ondertoezichtstelling en een uithuisplaatsing geen recht op een eigen jeugdrechtadvocaat. In situaties waarin de belangen van de minderjarige niet hetzelfde zijn als de belangen van zijn ouders (of wettelijke vertegenwoordigers), kan een rechter een bijzondere curator aanwijzen. Een bijzondere curator treedt enkel en alleen voor het kind op. In onderling overleg wordt samen met ouders en/of instanties geprobeerd om tot een oplossing te komen.

Uw advocaat jeugdrecht in Amsterdam en Eindhoven

De advocaten jeugdrecht van SCG Advocaten komen op voor de belangen van het kind. De advocaten zijn zeer ervaren in het verlenen van bijstand aan kinderen met specifieke problematiek. Of er nu bijstand aan het kind of de ouder/voogd wordt verleend, in alle zaken wordt duidelijk uitgelegd welke stukken er in het dossier zitten. Daarnaast wordt uiteengezet hoe de procedure en een eventuele zitting verlopen en wat de rechten van de persoon in kwestie zijn.

Zoekt u een jeugdrechtadvocaat in regio Amsterdam of Eindhoven? SCG Advocaten heeft vestigingen in zowel Noord-Brabant (Eindhoven) als Noord-Holland (Amsterdam). Vraag vrijblijvend meer informatie aan.

Over ons

Uw advocatenkantoor met een vertrouwde en landelijke reputatie in een gespecialiseerde bezetting, opererend in het topsegment van het (internationale) familie-, erf- en jeugdrecht.

Voor meer informatie of een persoonlijke kennismaking met ons kantoor kunt u contact opnemen met een van onze vestigingen.

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 63173794.

 

Socialmedia en adres

 

 

Contact